ציורי קיר - תהליך העבודה בשלבים

צפו בסרטוני הוידאו המראים את תהליך העבודה בציור במחשב, תהליך זה מקביל לתהליך בציור ציורי קיר.

ציורי קיר - עיצוב סטים בפירסומות

אלו 2 פירסומות לדוגמא שבהם השתתפתי בהכנת הסט.
בפירסומת "האיראנים" ציירתי את ציורי הקיר המופיעים בפירסומת, ואת הדגלים התלויים ברחוב.
בפירסומת "נמלטים" הייתי אחראי לעיצוב פנים התעלה בה צועדים הבורחים.
© ציורי קיר - על ידי האמן עמי זרוג